Lãi suất ngân hàng Quốc Dân 11/2023: Giảm tại các kỳ hạn

Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng NCB giảm 0,2 - 0,6 điểm % so với tháng trước, hiện đang dao động trong khoảng 4,45 - 5,95%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Quốc Dân áp dụng với khách hàng cá nhân 

Ghi nhận cho thấy, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiếp tục giảm so với tháng trước. Do đó, 4,45 - 5,95%/năm là phạm vi lãi suất tại kỳ hạn 1 - 60 tháng với phương thức nhận lãi cuối kỳ, sau khi giảm 0,2 - 0,6 điểm %. 

Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, tiền gửi dành cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng có lãi suất ngân hàng giảm 0,3 điểm % xuống mức 4,45%/năm. Tương tự, kỳ hạn tiền gửi 6 - 8 tháng được ghi nhận với mức lãi suất là 5,55%/năm, giảm 0,6 điểm so với tháng trước. 

Cùng với đó, ngân hàng hiện đang niêm yết lãi suất tiền gửi là 5,6%/năm dành cho kỳ hạn 9 - 11 tháng và 5,75%/năm dành cho 12 - 13 tháng, lần lượt với mức giảm 0,6 điểm % và 0,5 điểm %.

Đối với kỳ hạn 15 - 60 tháng, lãi suất ngân hàng Quốc Dân giảm 0,3 điểm % tại kỳ hạn 15 - 36 tháng và 0,2 điểm % tại kỳ hạn 60 tháng, cùng ghi nhận đạt mức 5,95%/năm. 

Những khoản tiền gửi ngắn ngày 1 tuần và 2 tuần được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất là 0,5%/năm. 

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại một vài phương thức lĩnh lãi khác sẽ được hưởng mức lãi suất như sau: 

- Lãi suất trong khoảng 4,41 - 5,75%/năm (lĩnh lãi 1 tháng)

- Lãi suất trong khoảng 5,24 - 5,78%/năm (lĩnh lãi 3 tháng)

- Lãi suất trong khoảng 5,28 - 5,78%/năm (lĩnh lãi 6 tháng)

- Lãi suất trong khoảng 5,35 - 5,78%/năm (lĩnh lãi 12 tháng)

- Lãi suất trong khoảng 4,36 - 5,53%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ)

KỲ HẠN

PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Đầu kỳ

1 Tuần

0,5

-

-

-

-

-

2 Tuần

0,5

-

-

-

-

-

1 Tháng

4,45

-

-

-

-

4,43

2 Tháng

4,45

4,44

-

-

-

4,41

3 Tháng

4,45

4,43

-

-

-

4,4

4 Tháng

4,45

4,42

-

-

-

4,38

5 Tháng

4,45

4,41

-

-

-

4,36

6 Tháng

5,55

5,48

5,51

-

-

5,4

7 Tháng

5,55

5,47

-

-

-

5,37

8 Tháng

5,55

5,46

-

-

-

5,35

9 Tháng

5,6

5,49

5,52

-

-

5,37

10 Tháng

5,6

5,48

-

-

-

5,35

11 Tháng

5,6

5,47

-

-

-

5,32

12 Tháng

5,75

5,6

5,63

5,67

-

5,43

13 Tháng

5,75

5,59

-

-

-

5,41

15 Tháng

5,95

5,75

5,78

-

-

5,53

18 Tháng

5,95

5,71

5,74

5,78

-

5,46

24 Tháng

5,95

5,63

5,66

5,7

5,78

5,31

30 Tháng

5,95

5,55

5,58

5,62

-

5,17

36 Tháng

5,95

5,48

5,51

5,55

5,63

5,04

60 Tháng

5,95

5,22

5,24

5,28

5,35

4,58

Nguồn: NCB

Lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Tương tự, khung lãi suất giảm 0,3 - 0,6 điểm % xuống khoảng 4,05 - 5,5%/năm được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp, kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Tại các phương thức lĩnh lãi còn lại, NCB triển khai với mức lãi suất sau khi giảm 0,29 - 0,6 điểm %, chi tiết như sau: 3,85 - 5,17%/năm (lĩnh lãi hàng tháng); 4,81 - 5,21%/năm (lĩnh lãi hàng quý); 4,93 - 5,27%/năm (lĩnh lãi 6 tháng); 5,05 - 5,26%/năm (lĩnh lãi hàng năm) và 3,65 - 4,93%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ). 

Bên cạnh đó, những khoản tiền gửi kỳ hạn 1 và 2 tuần (lĩnh lãi cuối kỳ) và không kỳ hạn (lĩnh lãi hàng tháng) hiện đang có cùng mức lãi suất không đổi so với tháng trước là 0,4%/năm. 

Loại kỳ hạn

Phương thức lĩnh lãi (ĐVT: %/năm)

Cuối kỳ

Hàng tháng

Hàng quý

6 tháng

Hàng năm

Đầu kỳ

Không kỳ hạn

-

 

-

-

-

-

01 tuần

0,4

-

-

-

-

-

02 tuần

0,4

-

-

-

-

-

01 tháng

4,05

-

-

-

-

3,75

02 tháng

4,05

3,85

-

-

-

3,75

03 tháng

4,15

3,95

-

-

-

3,75

04 tháng

4,15

4,05

-

-

-

3,85

05 tháng

4,15

4,05

-

-

-

3,65

06 tháng

5

4,88

4,81

-

-

4,69

09 tháng

5,1

4,79

4,82

-

-

4,67

12 tháng

5,3

5

5,03

5,07

-

4,87

13 tháng

5,3

5,07

-

-

-

4,81

18 tháng

5,5

5,17

5,21

5,27

-

4,93

24 tháng

5,5

5,05

5,06

5,14

5,26

4,79

36 tháng

5,5

4,84

4,87

4,93

5,05

4,22

Nguồn: NCB

chọn
Khánh Hoà dự chi gần 7.000 tỷ đồng làm sân bay thứ hai ở Vân Phong
Cảng hàng không Vân Phong dự kiến được xây dựng tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 7.000 tỷ đồng.