Cập nhật lãi suất tháng 11/2021 mới nhất của ngân hàng VPBank

Trong tháng 11, Ngân hàng VPBank vẫn giữ nguyên khung lãi suất tại các kỳ hạn so với tháng trước. Biểu lãi suất hiện đang được áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy là từ 3%/năm đến 5,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục huy động lãi suất tiết kiệm giống với hồi tháng 10.

Cập nhật lãi suất tháng 11/2021 mới nhất của ngân hàng VPBank - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Trong đó, các mức lãi suất sẽ được huy động theo từng hạn mức tiền gửi tiết kiệm tương ứng của khách hàng. Các hạn mức tiết kiệm đang được triển khai tại ngân hàng ở thời điểm hiện tại gồm có: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, từ 50 tỷ đồng trở lên.

Các khoản tiền tiết kiệm tại các kỳ hạn 1 - 2 tháng được ấn định lãi suất từ 3%/năm đến 4%/năm, áp dụng tương ứng với từng hạn mức cụ thể. 

Cụ thể như sau, đối với hạn mức từ 3 tỷ đồng cho đến dưới 50 tỷ đồng có kỳ hạn 1 tháng, lãi suất ngân hàng được áp dụng ở mức 3,2%/năm. Có cùng chung hạn mức tiền gửi tại kỳ hạn 2 tháng, mức lãi suất mà VPBank đang triển khai là 3,7%/năm.  

Với khoản tiền tiết kiệm dưới 50 tỷ đồng, khung lãi suất 4,5%/năm - 5%/năm đang được áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng. Với những kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng, khung lãi suất vẫn đang được niêm yết từ 4,6%/năm đến 4,9%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn 12 - 13 tháng đang được hưởng lãi suất trong khoảng 4,8%/năm - 5,1%/năm. Đối với những kỳ hạn tiền gửi dài hơn từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng VPBank được triển khai trong khoảng 4,9%/năm - 5,2%/năm.

Đối với những khoản tiền tiết kiệm trên 50 tỷ đồng tại các kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng đều sẽ được áp dụng chung lãi suất tại mức 4%/năm. Tiền gửi tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng đang được ấn định chung mức 5,1%/năm. Lãi suất tại hai kỳ hạn 12 - 13 tháng ở mức 5,3%/năm và các kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng vẫn đang được triển khai là 5,4%/năm. Mức lãi 5%/năm đang được áp dụng riêng cho tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng.. 

Trường hợp, khách hàng khi gửi tiền trong thời gian ngắn hạn khoảng 1- 3 tuần thì vẫn sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm cho tất cả những hạn mức tiền gửi. 

Cập nhật lãi suất tháng 11/2021 mới nhất của ngân hàng VPBank - Ảnh 2.

Nguồn: VPBank

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho tiền gửi online

Biểu lãi suất cho các khoản tiền gửi Online tiếp tục được duy trì ổn định trong tháng này. 

Theo đó, khách hàng khi gửi tiền online sẽ được hưởng khung lãi suất tiền gửi từ 3,2%/năm đến 6,2%/năm tương ứng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. So với hình thức gửi trực tiếp tại quầy thì hình thức gửi tiền online được triển khai mức lãi suất cao hơn ở nhiều kỳ hạn nhất định. 

Hiện tại, ngân hàng VPBank đang triển khai ngưỡng lãi suất cao nhất là 6,2%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, với điều kiện hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Cập nhật lãi suất tháng 11/2021 mới nhất của ngân hàng VPBank - Ảnh 3.

Nguồn: VPBank

chọn
Viglacera dự kiến đầu tư mới 5 KCN gần 1.600 ha, sẽ tham gia đấu thầu 4 dự án BĐS nhà ở
Trong năm nay, Viglacera dự kiến triển khai hàng loạt KCN, CCN với tổng diện tích gần 4.000 ha, trong đó có 5 KCN sẽ đầu tư mới. Đối với mảng BĐS nhà ở, công ty sẽ tiếp tục triển khai, đồng thời tham gia đấu thầu các dự án NOXH, nhà ở thương mại.