Chấn chỉnh tồn tại trong quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất 20 - 30% tại các dự án nhà ở thương mại, đô thị

Đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND thành phố cần chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tổng hợp, quản lý, sử dụng quỹ nhà 30%, quỹ đất 20 - 25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị bàn giao lại cho thành phố.

Sáng 27/6, Đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội đã làm việc với UBND thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố. 

Qua nghiên cứu tài liệu, báo cáo của 8 sở, ngành, 30 quận, huyện, thị xã, 25 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội và tổ chức giám sát trực tiếp tại 6 cơ quan, đơn vị), Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố cho biết, thời gian qua, UBND thành phố đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 10.711 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 43,7 triệu m2, diện tích nhà hơn 9,9 triệu m2 thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố

Thông qua việc sắp xếp nhà, đất đã thống kê được các cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không đúng quy định để xử lý. Thành phố đã xử lý 653 cơ sở, với hơn 5,8 triệu m2 đất và 359,5 m2 nhà. Giai đoạn từ khi Nghị định số 167 ngày 31/12/2017 của Chính phủ có hiệu lực đến nay, TP Hà Nội đã phê duyệt 427 cơ sở nhà, đất.

Đáng chú ý, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đoàn giám sát đánh giá việc quản lý sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố còn nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm trong thời gian dài, chưa được xử lý dứt điểm. 

Đơn cử như, công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách còn chậm. Công tác quản lý lưu trữ, hoàn thiện hồ sơ giấy tờ về nhà đất trong một thời gian dài chưa được quan tâm, gây khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và tính khả thi của phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất. Đặc biệt, công tác quản lý để xảy ra nhiều sai phạm trong thời gian dài chưa được xem xét, giải quyết triệt; vẫn còn nợ đọng tiền cho thuê đất…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, lĩnh vực tài sản công là nhà, đất phạm vi quản lý rộng, giá trị rất lớn, hình thành qua nhiều thời kỳ, nhiều năm, nhiều chính sách ban hành; đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, ban hành chính sách, quy định quản lý, sử dụng đảm bảo hiệu quả, khắc phục tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ, khai thác chưa hiệu quả gây thất thu cho nhà nước.

Trong đó, UBND thành phố cần rà soát, đánh giá lại mô hình hoạt động, theo dõi sát sao nhiệm vụ giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Đồng thời tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước, huy động sự tham gia phối hợp của chính quyền cấp quận, phường; xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát do các sở, ngành, đơn vị báo cáo, đề xuất, cần thiết phải chuyển cơ quan điều tra.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, giao trách nhiệm sở, ngành cụ thể về xây dựng đơn giá thuê nhà. Thời gian tới, thành phố cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong quản lý, sử dụng nhà, đất theo quy định. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công nói chung, tài sản công là nhà, đất nói riêng. 

Đoàn giám sát cho rằng UBND thành phố cần chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tổng hợp, quản lý, sử dụng quỹ nhà 30%, quỹ đất 20 - 25% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị bàn giao lại cho thành phố. 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện kịp thời những sai sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công là nhà, đất để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

“UBND thành phố sớm giao cho các sở, ngành rà soát các nợ đọng, để có giải pháp thu hồi; trong đó phân loại, có lộ trình, chế tài mạnh mẽ để xử lý, thu hồi”, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

chọn
Hà Nội: Dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất
UBND TP Hà Nội vừa hoàn thành dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP Hà Nội.