TP HCM gặp khó trong quản lý, khai thác quỹ nhà, đất tạm quản lý, giữ hộ

UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Tài chính báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác quỹ nhà, đất tạm quản lý, giữ hộ và Đề án sử dụng tài sản công.

Theo đó, về công tác quản lý quỹ nhà, đất thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định số 167/2017 và Nghị định số 67/2021 của Chính phủ, UBND TP HCM đang tạm giao cho các tổ chức có chức năng cho thuê. 

Thành phố đang gặp khó khăn trong công tác quản lý, khai thác, hình thức xử lý, xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê nhà, đất cũng như việc chi trả các khoản chi phí liên quan đến công tác quản lý, vận hành quỹ nhà, đất cho thuê sản xuất kinh doanh được giao cho các tổ chức có chức năng cho thuê tạm quản lý.

Do vậy, UBND thành phố kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công với nội dung bổ sung quy định về chế độ quản lý, sử dụng, khai thác nhà đất giao cho Công ty Quản lý kinh doanh nhà, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý để khai thác tạo nguồn lực tài chính; sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản về hình thức đấu giá cho thuê tài sản. 

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung quy định, TP HCM kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn tạm thời việc quản lý, khai thác đối với nhà, đất giao cho tổ chức có chức năng cho thuê (trong đó, hướng dẫn xác định giá cho thuê quỹ nhà, đất này và việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê).

UBND thành phố cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151 ngày 26/12/2017 theo hướng: Giao thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công để thực hiện hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị làm căn tin và bãi giữ xe phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, khách đến giao dịch, công tác, người dân sử dụng dịch vụ công theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 144 ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

Đối với Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê khác (trừ căn tin, bãi giữ xe), Chủ tịch UBND cấp huyện, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt, chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh. 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt Đề án sau khi có ý kiến bằng văn bản của thường trực HĐND cùng cấp theo quy định tại Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và khoản 4 Điều 44 Nghị định số 151 và hướng dẫn việc tổ chức hoạt động căn tin, bãi giữ xe tại các cơ quan, đơn vị hành chính.

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung quy định UBND TP HCM kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xem xét, cho phép việc “Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập” theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

chọn
Nhiều doanh nghiệp BĐS, xây dựng đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi năm 2023
Năm 2023, trước tình hình kinh tế gặp khó, nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm BĐS, xây dựng đã lên kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận đi lùi so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 như Đất Xanh Services, Vinaconex, Viglacera, Sonadezi Long Thành, CII,,...