Chỉ còn Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất kéo dài cách li thêm một tuần

Đây là đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp với Phó Thủ tướng sáng nay 22/4.
Hà Nội vẫn nhóm nguy cơ cao, đề xuất kéo dài Chỉ thị 16 đến 30/4 - Ảnh 1.

Đường phố Hà Nội đông đúc những ngày cách li xã hội (Ảnh: Kinh tế Đô thị).

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã đề xuất và lấy ý kiến về phân loại các địa phương theo 3 nhóm nguy cơ để tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch trong thời gian tới. 

Trên cơ sở diễn biến dịch bệnh thời gian qua, cùng với các dự báo, phân tích, Ban Chỉ đạo khẳng định các ca bệnh F0 là yếu tố quan trọng quyết định phân loại địa phương theo nhóm nguy cơ.

Theo đó, Nhóm nguy cơ cao là các địa phương còn ca mắc tại cộng đồng trong vòng 14 ngày; Nhóm có nguy cơ là các địa phương có ca mắc tại cộng đồng trong khoảng thời gian từ 15 đến 28 ngày; Nhóm nguy cơ thấp là các địa phương trên 28 ngày không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng.

Hôm qua 21/4, Ban Chỉ đạo đã có văn bản xin ý kiến 28 địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao và nhóm có nguy cơ và thống nhất đề xuất phân nhóm các địa phương như sau: Nhóm nguy cơ cao: Hà Nội; Nhóm nguy cơ: TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang; Nhóm nguy cơ thấp: các địa phương còn lại.

Như vậy, Hà Nội là địa phương duy nhất còn thuộc nhóm nguy cơ cao, đề xuất kéo dài Chỉ thị 16 đến hết 30/4. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo kiến nghị cho phép thủ đô căn cứ vào tình hình thực tiễn có một số giải pháp nới lỏng hơn.

TP HCM mặc dù đã qua 25 ngày ca bệnh cuối cùng được phát hiện nhưng vì là đô thị lớn và rất nhiều yếu tố rủi ro khác nên Ban Chỉ đạo đánh giá là có nguy cơ, cần phải chú trọng một số khâu. 

Tỉnh Bắc Ninh có ca bệnh mới nhất xuất hiện ở Bắc Ninh là ngày 11/4, chưa qua 14 ngày. Tỉnh Hà Giang có ca bệnh phát hiện ngày 8/4, đã qua 14 ngày nhưng điều tra dịch tễ rất phức tạp, có tiềm ẩn nguy cơ trong cộng đồng.

Đối với nhóm có nguy cơ, các địa phương quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu các loại hình kinh doanh đường phố và theo tình hình thực tiễn tại địa phương nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch.

Đối với nhóm nguy cơ thấp, các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động, tuy nhiên phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo qui định.

Các địa phương có cửa khẩu, khu công nghiệp lớn, có nhiều lao động tự do ở các thành phố lớn… cần hết sức chú trọng công tác phòng chống dịch cho các nhóm đối tượng này. 

chọn
Lợi nhuận Văn Phú vượt 14% mục tiêu năm, rót tiền cho các dự án tại Thanh Hóa, Bắc Giang
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Văn Phú tăng 43% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tại các dự án tăng. Tại thời điểm cuối năm 2022, công ty ghi nhận chi phí