Chi khẩn cấp 30 tỉ đồng chống xói lở xã đảo Tam Hải

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh đã kí Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư 30 tỉ đồng để chống xói lở khẩn cấp, bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải.

Cụ thể, dự án được xây dựng tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành do Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình NT&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư.

Mục đích đầu tư dự án để chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ biển thôn Thuận An, xã đảo Tam Hải nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, nhà cửa cũng như tài sản của người dân. Đặc biệt tại khu vực tiếp giáp cuối tuyến kè đã xây dựng, góp phần ổn định đời sống dân cư và phát triển sản xuất của người dân trong khu vực.

Anh

Xã đảo Tam Hải. (Ảnh: Văn Luận).

Dự án với qui mô đầu tư gồm: Xây dựng mới tuyến kè nối tiếp với tuyến kè đang xây dựng với chiều dài khoảng 520m, kết cấu chủ yếu bằng hình thức gia cố và hình thức kết cấu đỉnh kè.

Dự án được đầu tư 30 tỉ đồng trong đó bao gồm: Chi phí xây dựng, quản lí dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng và chi phí khác. Nguồn vốn đầu tư dự án từ ngân sách Trung ương và thời gian thực hiện trong năm 2019.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình NT&PTNT hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo đúng qui định.

Giao Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NT&PTNT phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

chọn