Tân Chủ tịch Khánh Hòa: Có thể cấp sổ cho căn hộ condotel thuộc các dự án đúng qui hoạch, qui định

Ông Nguyễn Tấn Tuân, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các dự án trên đất thương mại được phát triển đúng qui hoạch, đáp ứng các qui định của pháp luật sẽ được xem xét cấp quyền sử dụng.

Ngày 21/2, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI đối với ông Nguyễn Tấn Tuân. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Nguyễn Tấn Tuân giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kì 2016-2021.

Tân chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân: Có thể cấp sổ cho condotel trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Khải An).

Nói về việc xử lí các dự án liên quan đến sai phạm trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân cho hay: "Khánh Hòa đã ra các quyết định thu hồi, hủy bỏ hoặc cải sửa một số quyết định hành chính vi phạm pháp luật trước đây.

Mặt khác, tỉnh cũng động viên các doanh nghiệp tham gia phát triển sản xuất trên địa bàn đồng hành cùng với chính quyền tỉnh để tháo gỡ các khó khăn".

Nói về các dự án căn hộ du lịch (condotel) trên địa bàn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay Tổng cục Quản lí đất đai đã hướng dẫn các địa phương để hoàn chỉnh các dự án căn hộ du lịch.

Tân chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân: Có thể cấp sổ cho condotel trên địa bàn tỉnh - Ảnh 3.

Đối với các dự án đúng qui hoạch đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất kinh doanh thương mại, rõ ràng áp dụng các văn bản vi phạm pháp luật thì có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng với thời hạn 50 hoặc 70 năm. (Ảnh: Duy Tuấn).

Cũng theo ông Tuân, trong thời gian tới, các dự án đúng qui hoạch, đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất kinh doanh thương mại, áp dụng đúng các văn bản qui phạm pháp luật thì có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng với thời hạn 50 hoặc 70 năm căn cứ vào qui hoạch, căn cứ vào các quyết định đầu tư mà trước đây UBND tỉnh đã cho phép.

"Về việc này, Khánh Hòa đã báo cáo với Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT để xem xét chứng nhận các căn hộ du lịch", ông Tuân cho biết.

Ngoài ra, ông Tuân cũng cho biết, lượng căn hộ du lịch trên địa bàn Khánh Hòa lớn. Nếu các dự án này được chấp nhận thì các nhà đầu tư sẽ rất phấn khởi và địa phương cũng thu được một nguồn ngân sách lớn để tiếp tục đầu tư các dự án khác.

Ông Tuân cũng cho biết thêm, đối với giá đất BT theo qui định pháp luật phải có hội đồng thẩm định giá được thành lập đúng theo qui định.

"Việc này Khánh Hòa sẽ báo cáo với bộ, ngành để sớm thành lập hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, xem xét xử lí các dự án trước đây và các dự án đang trong quá trình đầu tư", ông Tuân thông tin.

Tuy nhiên, vị tân Chủ tịch cho biết, điều ông quan tâm nhất là làm sao gỡ được các qui định pháp lí về đầu tư cơ bản, về đất đai, thuế đối với các công trình xây dựng, dự án trên địa bàn.

chọn
Nhóm PC1 đón bước tiến lớn tại hai dự án công nghiệp ở Hà Nam và Bắc Giang
Western Pacific vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư hai khu công nghiệp tại Hà Nam và Bắc Giang. Đây là một doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn PC1, được PC1 mua vốn kể từ 2021.