Chuẩn bị quĩ đất thanh toán dự án BT

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chuẩn bị quĩ đất thanh toán dự án BT

Theo đó, TP HCM yêu cầu Sở TN&MT rà soát các trường hợp thuê đất công giá thấp, không hợp lý để xây dựng giá cho thuê mới phù hợp qui định; chuẩn bị quĩ đất để thanh toán nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT).

Ngoài ra Phó Chủ tịch TP yêu cầu sở giải quyết nhanh thủ tục, hồ sơ; thực hiện tốt qui trình liên thông trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc thuộc lĩnh vực TN&MT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể; năng động, sáng tạo trong quá trình tham mưu... tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặt biệt là các dự án đầu tư có sử dụng đất.

UBND TP sẽ xem xét, điều chỉnh qui định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn và qui định diện tích tối thiểu được tách thửa.

chọn