Chuyển hơn 29 đất trồng lúa làm đường tỉnh 926B tại Hậu Giang

Đường tỉnh 926B là dự án nhóm A có tổng mức đầu tư 1.569,2 tỷ đồng, dài 30,3 km đi qua địa phận các huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang và huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có văn bản chấp thuận UBND tỉnh Hậu Giang chuyển mục đích sử dụng 29,32 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đường tỉnh 926B.

UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên và giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện dự án theo đúng quy định.

Đường tỉnh 926B là dự án nhóm A có tổng mức đầu tư 1.569,2 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2026.

Chiều dài toàn tuyến là 30,3 km đi qua địa phận các huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang và huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm đầu dự án giao với Đường tỉnh 931B tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A; điểm cuối giao với tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp thuộc xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

 

Mới đây, Phó Thủ tướng cũng chấp thuận UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất 19,1 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, TP Vị Thanh.

Tag:
chọn