Cổ đông Sacombank không đồng ý đổi mã cổ phiếu và chuyển sàn

Việc hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu mã STB trên sàn HOSE để đăng ký, niêm yết cổ phiếu SCM trên sàn Hà Nội - HNX, 83,36% cổ đông không đồng ý.
co dong sacombank khong dong y doi ma co phieu va chuyen san

Ngày 29/11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung sửa đổi. Theo đó, cổ đông của Sacombank đã không đồng ý 2 nội dung, đó là sửa điều lệ và đổi mã chứng khoán từ STB sang SCM cũng như việc chuyển đổi niêm yết từ sàn HOSE sang sàn HNX.

Về việc hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu STB trên sàn HOSE để đăng ký, niêm yết cổ phiếu SCM trên sàn Hà Nội - HNX, 83,36% cổ đông không đồng ý.

Liên quan đến điều lệ bổ sung, sửa đổi mà STB lấy ý kiến cổ đông có nội dung: HĐQT là cơ quan có toàn quyền nhân danh ngân hàng để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của STB trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, HĐQT bao gồm Chủ tịch, một số Phó Chủ tịch và một số thành viên.

Tại điều lệ cũ, Sacombank giới hạn trong HĐQT có "1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và một số thành viên”. Do vậy, cơ cấu hội đồng quản trị của STB vẫn sẽ như điều lệ cũ.

Còn lại, 3 nội dung mà cổ đông Sacombank đồng ý đó là: thông qua việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 để thưởng cho cán bộ nhân viên (kế hoạch 2017 là 585 tỷ đồng); Đồng ý toàn bộ nội dung “Quy chế Quản trị và điều hành Sacombank, đồng thời giao Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành và đưa quy chế này vào áp dụng ngay; thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Sacombank.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua thì năm 2017, Sacombank hướng đến mục tiêu lợi nhuận trước thuế 585 tỷ đồng. Tuy nhiên qua 9 tháng, ngân hàng này đã đạt hơn 1.025 tỷ đồng, vượt gần gấp đôi so với chỉ tiêu và cao hơn gấp 5 lần cùng kỳ năm 2016.

Sau khi công bố các thông tin liên quan, trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 29-11, cổ phiếu Ngân hàng Sacombank – STB đã tăng 12.600 đồng/CP lên 13.100 đồng/CP

co dong sacombank khong dong y doi ma co phieu va chuyen san Ông Lý Hoài Văn nghỉ việc, hiện Sacombank còn bao nhiêu Phó Tổng giám đốc?

Sau khi ông Lý Hoài Văn từ nhiệm, Ban điều hành Sacombank hiện còn 1 Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm và ...

chọn
Con gái Chủ tịch DIC Group đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu ngay sau phiên nằm sàn
Ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái Chủ tịch HĐQT DIC Group vừa đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu DIG để nâng tỷ lệ sở hữu, dự kiến trở thành cổ đông lớn nếu hoàn tất giao dịch. Kết phiên ngày 3/10, cổ phiếu DIG nằm sàn ở mức 27.000 đồng/cp.