Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại, muốn huy động tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu

Sau nhiều năm không sử dụng đòn bẩy, năm nay, Coteccons dự kiến sẽ huy động vốn qua trái phiếu để nhằm phục vụ tham vọng mở rộng kinh doanh.

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 dự kiến diễn ra ngày 26/4.

Năm 2021, Coteccons lên kế hoạch 17.413 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 340 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 20% và 2% so với thực hiện năm 2020. Sau ba năm kết quả kinh doanh liên tục đi lùi thì năm nay công ty đã đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại. 

Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại, muốn huy động tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất của Coteccons.

Năm 2020, Coteccons đạt 14.558 tỷ đồng doanh thu thuần và 335 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 39% và 53% so với năm 2019 trong bối cảnh ngành xây dựng khó khăn dưới tác động của dịch COVID-19.

Với kết quả trên, Coteccons dự kiến trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp) cho năm 2020, tương ứng với mức chi hơn 74 tỷ đồng. Mức cổ tức năm 2020 thấp hẳn hơn so với mức cổ tức năm 2019, 2018 với tỷ lệ 30% và chỉ bằng 1/5 so với năm 2016 và 2017.

Coteccons cũng trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 là 0,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2021.

Bên cạnh đó, Coteccons dự kiến sẽ phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên nhằm khuyến khích người lao động đạt KPI năm 2021, tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động đối với công ty. 

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) sẽ phụ thuộc vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Nếu doanh thu thuần cả năm 2021 đạt từ 17.413 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt từ 340 tỷ đồng thì tỷ lệ phát hành là 1% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện.

Nếu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch theo trường hợp trên thì tỷ lệ phát hành sẽ ủy quyền cho HĐQT đề xuất đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến phát hành dự kiến trong năm 2022.

Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại, muốn huy động tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 2.

Một dự án do Coteccons làm thầu xây dựng trên đường Lý Thường Kiệt, TP Hà Nội (Ảnh: H.K)

Đáng lưu ý, Coteccons muốn trình cổ đông thông qua phương án phát hành ra công chúng tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản. 

Coteccons là doanh nghiệp không sử dụng nợ vay nhiều năm nay, việc doanh nghiệp có ý định sử dụng đòn bẩy tài chính để mở rộng kinh doanh đã được ban lãnh đạo mới của Coteccons đưa ra trước đó. 

Chủ tịch Bolat Duisenov đã chia sẻ sẽ chú trọng vai trò của mảng đầu tư trong những năm tới sau những trì hoãn của quá trình tranh chấp nội bộ kéo dài đồng thời Coteccons sẽ lấn sang vai trò tổng thầu EPC cả các mảng xây dựng hạ tầng năng lượng và khu công nghiệp. 

Tại đại hội, Coteccons cũng dự kiến bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 từ 7 lên 8 người.

Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm ngày 1/10/2020 của ông Nguyễn Bá Dương và đơn xin nhiệm ngày 12/10/2020 của ông Nguyễn Quốc Hiệp, Coteccons sẽ trình đại hội xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với ông Dương và ông Hiệp.

chọn