'Đại gia' địa ốc Đất Xanh: Cổ tức 0 đồng, lãnh đạo nhận thưởng tiền tỉ

Đất Xanh Group đã dành ra hơn 3,2 tỉ đồng thưởng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp vì đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
'Đại gia' địa ốc Đất Xanh: Cổ tức 0 đồng, lãnh đạo nhận thưởng tiền tỉ - Ảnh 1.

HĐQT Đất Xanhg Group sẽ trình lên cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu 4.900 tỉ doanh thu thuần và 1.034 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

Lợi nhuận 2019 vượt kế hoạch, cổ tức vẫn 0 đồng

Ngày 30/5, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) sẽ tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Năm 2019, các chỉ tiêu chính đề ra được DXG hoàn thành vượt kế hoạch. Với kết quả này, HĐQT DXG trình lên cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận trong đó trích quĩ năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ với 64,1 tỉ đồng, trong đó hơn 1,6 tỉ đồng là thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và 1,6 tỉ đồng thưởng cho ban điều hành với mức 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

'Đại gia' địa ốc Đất Xanh: Cổ tức 0 đồng, lãnh đạo nhận thưởng tiền tỉ - Ảnh 2.

Tờ trình ĐHCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Đất Xanh.

Trong khi đó, dù lợi nhuận vượt chỉ tiêu, công ty vẫn giữ nguyên kế hoạch không chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu.

Năm ngoái, số tiền thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành có giá trị là 22 tỉ đồng.

Việc thưởng 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và 10% cho Ban điều hành tiếp tục được đưa vào kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Cổ tức dự kiến cho năm này là 20%.

Được biết, HĐQT sẽ trình lên cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu 4.900 tỉ doanh thu thuần và 1.034 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ. Cả hai chỉ tiêu này đều giảm so với kết quả thực hiện năm 2019.

Quí đầu năm làm ăn sa sút

Bước sang 2020, việc kinh doianh Báo cáo tài chính hợp nhất quí 1/2020 của DXG cho thấy, cả doanh thu lẫn lợi nhuận của công ty đều sụt giảm mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần quí 1 chỉ đạt 601,7 tỉ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều lần lượt tăng 4% và 22%.

Ngoài ra, DXG còn phải gánh thêm khoản lỗ hơn 8,4 tỉ đồng từ hoạt động khác.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế kỳ này chỉ đạt 93,6 tỉ đồng, giảm 77% so với quí 1/2019. Nếu so với mục tiêu 2020 ban lãnh đạo đưa ra trình cổ đông, DXG mới chỉ đạt được 9% kế hoạch lợi nhuận.

DXG cho biết, việc sụt giảm này là do tình hình dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng chung của thị trường, xã hội dẫn đến các hoạt động kinh doanh, xây dựng, bàn giao bị gián đoạn kéo dài ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong quí.

Trong 3 tháng đầu năm, giá trị hàng tồn kho của DXG đã tăng mạnh từ 6.791 tỉ đồng lên 8.552 tỉ đồng.

Đáng nói, khi việc kinh doanh đi xuống, một mặt DXG mang nhiều tiền hơn đi gửi ngân hàng lấy lãi (các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 512,2 tỉ đồng, tăng hơn 200 tỉ so với đầu năm), một mặt DXG lại tăng vay nợ.

Nợ vay tài chính tính đến 31/3/2020 ở mức 5.608 tỉ đồng, tăng 27% tương đương hơn 1.200 tỉ đồng trong vòng 3 tháng, đưa nợ phải trả của doanh nghiệp này vượt quá 12.244 tỉ đồng, chiếm 57% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

chọn
NHNN: Nới room giúp người dân mua nhà ở xã hội, tăng nguồn lực cho doanh nghiệp
Theo đại diện NHNN, việc nới room nhằm giúp các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực, mở rộng tín dụng đối với những doanh nghiệp, tạo điều kiện cho những lĩnh vực mua nhà ở xã hội của người dân được khơi thông cũng như có nguồn lực để người dân mua nhà.