Danh Khôi thoát lỗ quý III nhờ khoản bồi thường hợp đồng, chưa thể mở bán dự án Nhơn Hội New City

Danh Khôi cho biết đã ký thỏa thuận môi giới độc quyền sản phẩm bất động sản tại Phân khu 4 Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (hay Nhơn Hội New City). Song, hiện tại, dự án vẫn chưa đủ điều kiện mở bán, nên công ty chưa thể triển khai hoạt động môi giới.

Thoát lỗ quý III nhờ khoản bồi thường hợp đồng

Theo báo cáo tài chính quý III/2023 vừa công bố của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 1 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong quý này, doanh nghiệp không có doanh thu từ dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản và từ hoạt động hợp tác đầu tư dự án. Tất cả doanh thu mà Danh Khôi ghi nhận được trong quý này đều đến từ dịch vụ môi giới và dịch vụ khác.

Theo Danh Khôi, mức giảm trên là do khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nói riêng nên việc đầu tư kinh doanh vào các dự án bất động sản của công ty không được thuận lợi. 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng giảm từ mức 15 tỷ đồng ở quý trước về còn 107.858 đồng do không có khoản thu từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần như cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, giá vốn, Danh Khôi lỗ thuần hơn 18,3 tỷ đồng. Song, nhờ ghi nhận hơn 42 tỷ đồng từ khoản bồi thường hợp đồng và giảm được phần lớn thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết quả, Danh Khôi báo lãi sau thuế 17,7 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

 KQKD của Danh Khôi trong 9 tháng đầu năm 2023. (Nguồn: TN tổng hợp theo BCTC DN).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần 3 tỷ đồng, giảm 98% và lỗ sau thuế hơn 17,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 66,6 tỷ đồng.

Năm nay, Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 50 tỷ đồng, như vậy, với kết qủa khinh doanh trên, sau 3 quý đầu năm, Danh Khôi mới thực hiện được 1,5% mục tiêu doanh thu và chưa thực hiện được mục tiêu lợi nhuận năm.

Chưa đủ điều kiện mở bán dự án Nhơn Hội New City

Xét về dòng tiền của doanh nghiệp, trong kỳ, Danh Khôi giảm các khoản phải thu và giảm hàng tồn kho, do đó lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 146,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 323,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, hàng tồn kho giảm 82% so với đầu năm, còn hơn 11 tỷ đồng, nhờ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Bên cạnh đó các khoản phải thu ngắn hạn giảm 19,6%, về mức 809,7 tỷ đồng do giảm khoản phải thu về cho vay (còn 53 tỷ đồng); giảm khoản thu ký quỹ (còn 131,8 tỷ đồng) liên quan đến hợp đồng đảm bảo môi giới độc quyền bất động sản giữa Danh Khôi với CTCP Đầu tư Bất động sản NTR về việc thỏa thuận môi giới độc quyền sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai tại dự án đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 4 tại Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội.

Danh Khôi cho biết, hiện nay, dự án này vẫn chưa đảm bảo đủ điều kiện mở bán nên Danh Khôi chưa thể triển khai hoạt động môi giới, vì vậy, hai bên đã thỏa thuận thanh lý hợp đồng này theo biên bản thanh lý ngày 30/7 và phạt vi phạm hợp đồng với NTR.

Cùng với khoản phải thu trên, khoản phải thu ngắn hạn với CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings cũng giảm còn 483 tỷ đồng. Khoản phải thu này là khoản tiền hợp tác kinh doanh dự án dự án Nhơn Hội nói trên, theo đó, Danh Khôi là bên góp vốn và Danh Khôi Holdings là bên nhận góp vốn.

Nói thêm thông tin về dự án, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội có quy mô hơn 116 ha, gồm ba phân khu 2, 4 và 9.

Riêng phân khu số 4 trên còn có tên gọi thương mại là Nhơn Hội New City, có tổng quy mô 34,16 ha, bao gồm khu thấp tầng/đất nền với hơn 1.300 sản phẩm và khu chung cư cao 40 tầng. Tổng mức đầu tư cho khu này gần 7.500 tỷ đồng.

 Phối cảnh dự án Nhơn Hội New City. (Ảnh: Danh Khôi).

Cũng do giảm hàng tồn kho và các khoản phải thu, tổng tài sản của Danh Khôi tính tại ngày 30/9 giảm 11,3% so với đầu năm, còn 2.020 tỷ đồng.

Mặt khác, tổng nợ tài chính tính tới cuối quý III của doanh nghiệp đạt 401,3 tỷ đồng, giảm 31%. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp cũng cho biết, trong kỳ, Danh Khôi đã chi gần 186,6 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.