Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, mã đề 442 để các thí sinh và giáo viên có thể dùng làm tư liệu tham khảo.

Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Đề thi thử THPT quốc gia nhằm giúp giáo viên và học sinh có thể tham khảo, làm quen với dạng đề thi trước khi chính thức bước vào kì thi THPT quốc gia.

Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh của trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, mã đề 442. Đề thi có 50 câu hỏi ở dạng trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh sẽ có 60 phút để hoàn thành bài thi của mình.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 1.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 2.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 3.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 4.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 5.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 6.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, mã đề 442. Nguồn: tuyensinh247.com.

Sau đây là đáp án của đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, mã đề 442 để các thí sinh tham khảo: 

Question 1

A

Question 11

C

Question 21

D

Question 31

A

Question 41

C

Question 2

A

Question 12

A

Question 22

C

Question 32

C

Question 42

A

Question 3

B

Question 13

C

Question 23

C

Question 33

B

Question 43

B

Question 4

D

Question 14

A

Question 24

B

Question 34

B

Question 44

A

Question 5

C

Question 15

A

Question 25

B

Question 35

D

Question 45

D

Question 6

B

Question 16

B

Question 26

D

Question 36

B

Question 46

C

Question 7

D

Question 17

B

Question 27

B

Question 37

C

Question 47

A

Question 8

D

Question 18

C

Question 28

A

Question 38

C

Question 48

A

Question 9

C

Question 19

D

Question 29

D

Question 39

B

Question 49

B

Question 10

B

Question 20

D

Question 30

A

Question 40

A

Question 50

D

chọn
Toàn cảnh đường trục phía Nam TP Nam Định gần 1.500 tỷ đồng dự kiến hoàn thành năm nay
Tuyến đường trục phía Nam TP Nam Định dài gần 7 km, trị giá gần 1.500 tỷ đồng kết nối cầu vượt sông Đào với đường Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.