Đất có quy hoạch ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Các khu đất có quy hoạch ở huyện An Minh theo bản đồ sử dụng đất.

An Biên là một huyện nằm ở phía đông trung tâm tỉnh Kiên Giang, có vị trí địa lý của huyện An Minh như sau: Phía đông giáp huyện U Minh Thượng; phía tây giáp vịnh Thái Lan; phía nam giáp các huyện U Minh, Thới Bình và tỉnh Cà Mau; phía bắc giáp huyện An Biên. Về mục tiêu quy hoạch, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tắc kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi đất, giao đất và triển khai thực hiện các dự án, công trình theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trên địa bàn huyện An Minh hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện An Minh là khu đất dài khoảng 1 km ven đường Xuyên Á. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Phía nam giáp đường xuyên Á (đoạn gần UBND xã Đông Hòa mới); phía bắc giáp đường T7 (đoạn gần doanh nghiệp tư nhân An Lòng). Khu đất này được quy hoạch là đất phát triển hạ tầng.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện An Minh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở huyện An Minh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020:

Đất có quy hoạch ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Huyện An Minh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Minh. Trong khoanh tròn màu đỏ là khu đất được quy hoạch là đất phát triển hạ tầng, nằm trên địa bàn huyện An Minh.

Đất có quy hoạch ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Kí hiệu đất đai trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 4.

Khu đất được quy hoạch là đất phát triển hạ tầng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

 Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện An Minh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Minh TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện An Minh TẠI ĐÂY.