Đất có quy hoạch ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Hòa Vang theo bản đồ sử dụng đất.

Huyện Hòa Vang có diện tích 707,33 km2 với dân số 185.223 người (2018). huyện Hòa Vang có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 xã: Hòa Bắc, Hòa Châu, Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Ninh, Hòa Phong (huyện lỵ), Hòa Phú, Hòa Phước, Hòa Sơn, Hòa Tiế..

Trên địa bàn huyện Hòa Vang hiện có nhiều khu đất có quy hoạch.  Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở. 

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Hòa Vang là khu đất nằm cách Bà Nà Hills Golf Club khoảng 3,5 km về phía nam. Khu đất này được quy hoạch là đất cây xanh chuyên đề.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Hòa Vang trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở huyện Hòa Vang thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đất có quy hoạch ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 1.

Huyện Hòa Vang thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 2.

Một số khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòa Vang. (Ô kẻ viền đen).

Đất có quy hoạch ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Hòa Vang trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòa Vang TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Hòa Vang TẠI ĐÂY.