Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Nẵng

Quy hoạch sử dụng đất TP Đà Nẵng được thể hiện trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương, nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, là thành phố trung tâm và lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với diện tích khoảng 1.284,9 km².

Vị trí địa lý của tỉnh TP Đà Nẵng như sau: Phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế; phía tây và phía nam giáp tỉnh Quảng Nam; phía đông giáp biển Đông.

Thành phố Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 quận và 2 huyện. Tổng diện tích thành phố là 1285,4 km², gồm 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 45 phường và 11 xã. Ngoại trừ quận Cẩm Lệ, năm quận còn lại của thành phố đều giáp biển.

Về quy hoạch, 04/12/2013 thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 2357/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu phát triển: Phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại; là đô thị trung tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng miền Trung và Tây Nguyên. Phát triển không gian thành phố theo hướng toàn diện và bền vững đảm bảo an ninh quốc phòng. 4. Tầm nhìn 2050 Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững.

Tính chất:  Là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế lớn của quốc gia về du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Là trung tâm văn hóa thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Là đầu mối giao thông, viễn thông quan trọng trong vùng, quốc gia và quốc tế. Là một trong những địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phỏng an ninh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Định hướng phát triển không gian đô thị: Khu vực đô thị cũ: Là trung tâm lịch sử truyền thống, tập trung chủ yếu các cơ quan ban ngành và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và giáo dục của thành phố Đà Nẵng; các khu ở hỗn hợp, khu ở chỉnh trang, khu ở tập trung.

 Xây dựng, cải tạo khu trung tâm đô thị tập trung theo hướng phát huy vai trò, vị trí, chức năng là trung tâm giao lưu của Đà Nẵng về thương mại dịch vụ, văn hóa du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo.... Quy mô dân số dự báo đến năm 2020 khoảng 466.000 người, đến năm 2030 khoảng 543.980 người. Quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2020 khoảng 2.800 ha, đến năm 2030 khoảng 3.264 ha. 

 Khu ven biển Tây Bắc: Phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại dịch vụ, giao thông vận tải và kinh tế biển, phát triển các khu ở hỗn hợp, khu ở chính trang, khu ở tập trung mật độ trung bình. Quy mô dân số dự báo đến năm 2020 khoảng 149.700 người, đến năm 2030 khoảng 280.000 người. Quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2020 khoảng 1.946 ha, năm 2030 khoảng 3.647 ha.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Nẵng - Ảnh 1.

TP Đà Nẵng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Nẵng - Ảnh 2.

TP Đà Nẵng thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Nẵng - Ảnh 3.

Kí hiệu các loại đất.

 Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất TP Đà Nẵng TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Nẵng TẠI ĐÂY.