Đất có quy hoạch ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thị trấn Vôi thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Thị trấn có diện tích 12,13 km².

Thị trấn Vôi có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Xương Lâm; Phía tây giáp xã Mỹ Thái và xã Tân Thanh; Phía nam giáp xã Tân Dĩnh; Phía bắc giáp xã Yên Mỹ.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Bắc Giang

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Thị trấn Vôi đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn thị trấn này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở thị trấn Vôi là khu sát ĐT 295. Khu đất này được quy hoạch là đất thể dục thể thao, cụ thể là sân vận động Lạng Giang. Khu đất có chiều dài khoảng 150 m.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở thị trấn Vôi thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Thị trấn Vôi trên bản đồ Google vệ tinh

Đất có quy hoạch ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030, khu vực thị trấn Vôi. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất thể dục thể thao.

Đất có quy hoạch ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Đất có quy hoạch ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất thể dục thể thao nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Vôi TẠI ĐÂY.