Đất có quy hoạch ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Cách nhận biết các khu đất có quy hoạch ở TP Quy Nhơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Quy Nhơn là một thành phố lớn, thành phố cảng biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Thành phố Quy Nhơn nằm ở phía đông nam và là địa phương cửa ngõ phía nam tỉnh Bình Định, có vị trí địa lý: Phía đông giáp Biển Đông; phía tây giáp huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh; phía bắc giáp huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát; phía nam giáp thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Trên địa bàn TP Quy Nhơn hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây là một số khu đất dính quy hoạch ở TP Quy Nhơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất:

Khu đất có quy hoạch của TP Quy Nhơn được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Quy Nhơn thời kỳ 2021 – 2030.

 

 Khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở TP Quy Nhơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Quy Nhơn thời kỳ 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.