Đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn theo bản đồ sử dụng đất.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Thanh Hóa

TP Sầm Sơn có diện tích hơn 4.500 ha (sau khi sát nhập 6 xã của huyện Quảng Xương). TP Sầm Sơn có 11 đơn vị hành chính (8 phường gồm Bắc Sơn, Quảng Tiến, Trung Sơn, Trường Sơn,Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Cư, Quảng Châu và 3 xã là Quảng Đại, Quảng Hùng, Quảng Minh).

Trên địa bàn TP Sầm Sơn hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở. 

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn là khu đất nằm giữa đại lộ nam sông Mã và sông Thống Nhất, đoạn gần đường Âu Cơ. Khu đất này được quy hoạch là đất bến xe hỗn hợp.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Tham khảo thêm: Đất có quy hoạch ở phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

Đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 1.

TP Sầm Sơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Một số khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Sầm Sơn. (Ô khoanh tròn đen).

Đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Sầm Sơn TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở TP Sầm Sơn TẠI ĐÂY.