Đất có quy hoạch ở xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai

Các khu đất có quy hoạch ở xã Cây Gáo, Trảng Bom theo bản đồ sử dụng đất.

Xã Cây Gáo là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 17,21 km², dân số năm 2014 là 10533 người, mật độ dân số đạt 612 người/km². Xã Cây Gáo giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.

Cụ thể, phía bắc và đông bắc giáp xã Thanh Bình; phía đông nam giáp xã Sông Thao; phía nam và tây nam giáp xã Sông Trầu; phía tây bắc giáp xã Vĩnh Tân và xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu).

Quy hoạch sử dụng đất xã Cây Gáo được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Trảng Bom.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, địa bàn xã Cây Gáo có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở xã Cây Gáo:

Một số khu đất có quy hoạch của xã Cây Gáo trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom. 

Đất có quy hoạch ở xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.