Đất có quy hoạch ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Xã Đào Mỹ thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 8,47 km².

Xã Đào Mỹ có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Nghĩa Hưng; phía tây và phía nam giáp xã Tiên Lục; phía bắc giáp huyện Yên Thế.

Xã Đào Mỹ có 10 thôn (xóm): Ruồng Cái, Tân Phúc, Tân Trung, Tân Hoa, Tây Lò, Đồng Quang, Đông Thắm, Núi Dứa, Nùa Quán, Gai Bún.

Xem thêm:  Đất có quy hoạch ở tỉnh Bắc Giang

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Xã Đào Mỹ đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn xã này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở xã Đào Mỹ là khu đất nằm ở sát sông Thương. Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ. Khu đất có chiều dài khoảng 400 m.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Đào Mỹ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Đào Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh

Đất có quy hoạch ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang, khu vực xã Đào Mỹ. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất thương mại dịch vụ.

Đất có quy hoạch ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất thương mại dịch vụ nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Đào Mỹ TẠI ĐÂY.