Đất có quy hoạch ở xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Xã Phú An là một trong 14 xã, thị trấn của huyện Phú Vang. Xã Phú An có diện tích 11,35 km², mật độ dân số đạt 759 người/km². Xã giáp với nhiều phường, xã khác của TP Huế và huyện Phú Vang.

Cụ thể, xã Phú An nằm ở phía tây huyện Phú Vang; phía bắc giáp phường Thuận An (TP Huế); phía đông giáp đầm Thanh Lam và đầm Sam; phía nam giáp xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang); phía tây giáp xã Phú Dương và phường Phú Thượng (TP Huế).

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Phú An thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Phú An trên bản đồ Google vệ tinh.

Khu đất có quy hoạch của xã Phú An được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).