Đất có quy hoạch ở xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Xã Tân Hiệp có diện tích 7,63 km². Trên địa bàn hiện có tuyến giao thông huyết mạch là: DT284.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Bắc Giang

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Yên Thế được phát triển theo tính chất: Là trung tâm kinh tế tổng hợp của huyện Yên Thế và khu vực phụ cận, gồm các chức năng như văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ và các khu đô thị được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Xã Tân Hiệp đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn phường này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở. 

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất quốc phòng, đất công nghiệp, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Khu đất có quy hoạch lớn nhất ở xã Tân Hiệp hiện nay chính là khu đất trường học. Đây là khu đất rộng hàng nghìn m, chính là trường THCS Tân Hiệp.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Tân Hiệp thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang:

Đất có quy hoạch ở xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tân Hiệp trên bản đồ Google vệ tinh

  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang thuộc địa bàn xã Tân Hiệp. Khu đất khoanh xanh chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất trường học. 

Đất có quy hoạch ở xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

Đất có quy hoạch ở xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch và mảnh đất lân cận có quy hoạch đất trường học nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Tân Hiệp TẠI ĐÂY.