Đất có quy hoạch ở xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Bắc Giang mới nhất

Xã Tự Lạn thuộc địa bàn huyện Việt Yên. Xã có diện tích 9,21 km².

Vị trí cụ thể của xã Tự Lạn như sau: Phía đông giáp xã Minh Đức; phía tây giáp xã Việt Tiến; phía nam giáp xã Trung Sơn; phía bắc giáp xã Thượng Lan.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Theo đó, quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực của huyện đến năm 2030 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm căn cứ để thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện.

Xã Tự Lạn đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn xã này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở xã Tự Lạn là khu đất ở hướng bắc đường QL 37. Khu đất này được quy hoạch là đất cơ sở giáo dục – đào tạo. Khu đất có chiều dài khoảng 120 m.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Tự Lạn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tự Lạn trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên, khu vực xã Tự Lạn. Khu đất khoanh xanh chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất cơ sở giáo dục - đào tạo. 

Đất có quy hoạch ở xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đất có quy hoạch ở xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất cơ sở giáo dục - đào tạo nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Tự Lạn TẠI ĐÂY.