Đất có quy hoạch ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Xã Vinh Thanh là một trong 14 xã, thị trấn của huyện Phú Vang. Xã Vinh Thanh có diện tích 10,48 km², mật độ dân số đạt 869 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Vang.

Cụ thể, xã Vinh Thanh là một xã ven biển và đầm phá; phía đông nam giáp xã Vinh An; phía tây bắc giáp xã Vinh Xuân; phía tây nam giáp phá Tam Giang; phía đông bắc giáp Biển Đông.

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Vinh Thanh thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Vinh Thanh trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của xã Vinh Thanh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).