Tags

Đất dính quy hoạch ở quận Tây Hồ

Tìm theo ngày
Đất dính quy hoạch ở quận Tây Hồ mới nhất

Đất dính quy hoạch ở quận Tây Hồ mới nhất

Thông tin đất dính quy hoạch ở quận Tây Hồ sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất dính quy hoạch tại 8 phường trên địa bàn quận. Cụ thể:

Gồm, 8 phường: Đất dính quy hoạch ở phường Bưởi, Thuỵ Khê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Xuân La, Phú Thượng.

Bên cạnh đó, đất dính quy hoạch ở quận Tây Hồ cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất dính quy hoạch ở phường theo bản đồ sử dụng đất.

-  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của phường.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở các phường chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.