Đất dính quy hoạch ở xã Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội

Các khu đất dính quy hoạch ở xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ theo bản đồ sử dụng đất.

Xem ngay: Đất dính quy hoạch ở Hà Nội mới nhất

Xã Phú Nam An nằm ở phía đông nam của huyện Chương Mỹ. Xã có diện tích 3,37 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai.

Cụ thể, phía đông xã Hồng Phong giáp huyện Thanh Oai; phía tây giáp xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ); phía nam giáp huyện Thanh Oai với sông Đáy làm ranh giới, phía bắc giáp xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ).

Địa bàn xã Phú Nam An có một số khu đất dính quy hoạch. Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn xã Phú Nam An được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội đến năm 2030. Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất dính quy hoạch ở xã Phú Nam An:

Đất dính quy hoạch ở xã Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 1.

Một số khu đất dính quy hoạch của xã Phú Nam An trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Đất dính quy hoạch ở xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 2.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đất dính quy hoạch ở xã Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 3.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Phú Nam An hiện có một dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là dự án: Các khu đất đấu giá trên địa bàn các xã và thị trấn.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở XÃ PHÚ NAM AN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chương Mỹ tại đây.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).