Đất Xanh Services muốn giảm tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh Miền Nam xuống 49% vốn điều lệ

HĐQT Đất Xanh Services vừa thông qua việc chuyển nhượng 16% cổ phần của công ty tại Đất Xanh Miền Nam, giảm tỷ lệ xuống 49% vốn điều lệ. Đất Xanh Miền Nam đang là đơn vị phân phối của dự án Garden Riverside - Thủ Thừa, Long An.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán: DXS) vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án thay đổi tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh Services tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam.

Cụ thể, Đất Xanh Services dự kiến chuyển nhượng hơn 5 triệu cổ phần (tương đương 16% số cổ phần có quyền biểu quyết) của Đất Xanh Miền Nam và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của công ty tại Đất Xanh Miền Nam tương đương 49%.

Như vậy, nếu hoàn tất chuyển nhượng, Đất Xanh Miền Nam sẽ không còn là công ty con của Đất Xanh Services và không hợp nhất kết quả kinh doanh vào báo cáo tài chính, thay vào đó trở thành công ty liên kết. 

Đất Xanh Services cho biết, lý do chuyển nhượng nhằm để tái cấu trúc cơ cấu sở hữu của công ty tại đơn vị, giá trị chuyển nhượng mỗi cổ phần tối thiểu bằng mệnh giá, đơn vị nhận chuyển nhượng sẽ là các đối tác tiềm năng.

HĐQT Đất Xanh Services cũng thông qua việc giao cho Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, thương lượng giá chuyển nhượng, quyết định thời gian chuyển nhượng và đàm phán nội dung, ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan theo đúng chủ trương được duyệt.

Về phía Đất Xanh Miền Nam, doanh nghiệp được thành lập vào ngày 12/12/2009, với hoạt động chính là kinh doanh và môi giới bất động sản, tại ngày 30/9, Đất Xanh Services sở hữu 65% vốn điều lệ của đơn vị này.

Báo cáo thường niên năm 2021 của Đất Xanh Services cho biết, Đất Xanh Miền Nam đang là đơn vị phân phối của dự án Garden Riverside - Thủ Thừa, Long An với diện tích 26,2 ha.

 Ngoài việc thoái vốn Đất Xanh Miền Nam, trước đó, tại ngày 9/9, HĐQT công ty đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 275.000 cổ phần, tương đương 55% cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Bất động sản Plus cho một đối tác tiềm năng, đồng thời, thông qua phương án chuyển nhượng hết 63% phần vốn góp đang nắm tại CTCP Dịch vụ Nam Bộ Invest.

Vào ngày 29/4, Đất Xanh Services cũng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại CTCP Dịch vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ, tổng số cổ phần mà Đất Xanh Services sở hữu tại công ty này là 19,7 triệu cổ phần, tương đương 70% số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dịch vụ và Đầu tư Đông Nam Bộ.

Ở chiều ngược lại, mới đây tại ngày 21/12, công ty thông báo góp vốn bổ sung 182,6 tỷ đồng vào CTCP Đất Xanh Miền Trung. Theo báo cáo tài chính của Đất Xanh Services, tại ngày 30/9, công ty ghi nhận Đất Xanh Miền Trung là công ty con với tỷ lệ sở hữu 55% vốn điều lệ. 

chọn
[Photostory] Hiện trạng hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy tại TP HCM
NBB Garden 2 và NBB Garden 3 là hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm nay.