Đấu giá 20 lô đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, khởi điểm từ 213,8 triệu đồng/lô

20 lô đất ở gồm 7 lô tại xã Quảng An và 13 lô tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 27/5 và 3/6 tới đây.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 7 lô đất xen ghép thôn Đông Xuyên, xã Quảng An và 13 lô đất tại Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại và Khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

7 lô đất ở tại xã Quảng An

Các lô đất ở này có tổng diện tích là 1.331,9 m2 (từ 174,6 m2 đến 199,7 m2). Giá khởi điểm từ 2,8 đến 3 triệu đồng/m2, từ 488,88 triệu đồng đến 559,16 triệu đồng. Tiền đặt trước từ 97,8 triệu đồng đến 111,8 triệu đồng/lô.

 7 lô đất tại xã Quảng An sắp đấu giá.

Thời gian xem tài sản từ nay đến ngày 24/5 tại thôn Đông Xuyên, xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

Tham khảo hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến ngày 24/5 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ ngày ra thông báo đến ngày 24/5 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị; tại UBND xã Quảng An từ ngày 24/5 đến ngày 26/5.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 24/5 đến ngày 26/5. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 4000238555555 của Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 27/5 tại Hội trường nhà văn hóa xã Quảng An.

13 lô đất ở tại xã Quảng Vinh

Các lô đất ở này có tổng diện tích là 2.570 m2 (từ 163,8 m2 đến 229,9 m2). Giá khởi điểm từ 1,2 triệu đồng đến 7,5 triệu đồng/m2, từ 213,8 triệu đồng đến hơn 1,7 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 42,8 triệu đồng đến gần 345 triệu đồng/lô.

 13 lô đất tại Quảng Vinh sắp đấu giá.

Thời gian xem tài sản từ nay đến ngày 31/5 tại Khu dân cư xen ghép thôn Phổ Lại và Khu dân cư xen ghép thôn Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

Tham khảo hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến ngày 31/5 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá từ ngày ra thông báo đến ngày 31/5 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị; tại UBND xã Quảng Vinh từ 8h đến 11h ngày 31/5.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 31/5 đến ngày 2/6. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 4000238555555 của Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 3/6 tại Hội trường nhà văn hóa xã Quảng Vinh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế, điện thoại: 02343.895995.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại: 0234.3566607.

chọn
VNDirect: Trái phiếu doanh nghiệp sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2023
Theo VNDirect thị trường TPDN sẽ tương đối im lìm trong nửa đầu năm 2023, phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nhờ lợi nhuận của doanh nghiệp khởi sắc hơn, lãi suất ổn định và cơ chế thị trường tốt hơn.