Đấu giá 42 lô đất tại Nông Cống, Thanh Hóa

42 lô đất ở trên địa bàn huyện Nông Cống sẽ được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa tổ chức đấu giá vào tháng 4 tới.

13 lô đất tại xã Hoàng Sơn

Các lô đất này thuộc danh mục đất ở, diện tích mỗi lô từ 100 m2 đến 117 m2. Giá khởi điểm từ 616,7 triệu đồng đến 827,073 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước 120 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thời gian xem đất từ ngày 15/3 đến ngày 16/3 tại nơi có tài sản xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Đấu giá 42 lô đất tại Nông Cống, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Các lô đất sắp được đấu giá tại xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa từ ngày 10/3 đến ngày 5/4 và tại UBND xã Hoàng Sơn từ ngày 10/3 đến ngày 2/4.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín 1 vòng tại cuộc đấu giá theo hình thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 8/4 tại Hội trường UBND xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

25 lô đất tại xã Trung Chính

Các lô đất này thuộc danh mục đất ở, diện tích mỗi lô từ 140 m2 đến 235 m2. Giá khởi điểm từ 84,436 triệu đồng đến 462 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 15 triệu đến 50 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ từ 100 đến 200 nghìn đồng/bộ.

Đấu giá 42 lô đất tại Nông Cống, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Các lô đất sắp được đấu giá tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống.

Thời gian xem đất từ ngày 15/3 đến ngày 16/3 tại nơi có tài sản xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa từ ngày 10/3 đến ngày 12/4 và tại UBND xã Trung Chính từ ngày 10/3 đến ngày 9/4.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín 1 vòng tại cuộc đấu giá theo hình thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 15/4 tại Hội trường UBND xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

4 lô đất tại xã Tế Nông

Các lô đất này thuộc danh mục đất ở, diện tích mỗi lô từ 100 m2 đến 120 m2. Giá khởi điểm 624 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước 120 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Đấu giá 42 lô đất tại Nông Cống, Thanh Hóa - Ảnh 3.

4 lô đất tại xã Tế Nông sẽ được đấu giá vào ngày 8/4.

Thời gian xem đất từ ngày 15/3 đến ngày 16/3 tại nơi có tài sản xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa từ ngày 10/3 đến ngày 5/4 và tại UBND xã Tế Nông từ ngày 10/3 đến ngày 2/4.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín 1 vòng tại cuộc đấu giá theo hình thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 8/4 tại Hội trường UBND xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

chọn