Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án và xây dựng tái định cư, hoàn thành trước ngày 25/5.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) khẩn trương hoàn thành việc bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng đối với các cọc mốc còn lại cho địa phương, nhất ở các vị trí nút giao có thu hồi đất ở để Quảng Ngãi sớm có cơ sở xác định hộ thuộc diện tái định cư , vị trí xây dựng, quy mô xây dựng tái định cư... Qua đó, hoàn thiện phương án bồi thường và sớm giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ của dự án.

Dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025) có chiều dài 88km. Đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi dài hơn 60km, đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, có điểm đầu kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km130+800 và điểm cuối giao cắt với Tỉnh lộ 629 qua địa bàn tỉnh Bình Định. Dự kiến, đến tháng 11/2022, Quảng Ngãi phải bàn giao mặt bằng đạt ít nhất 70% và quý II/2023 sẽ bàn giao 100% mặt bằng.

Đối với các địa phương Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương có dự án đi qua tích cực giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các địa phương phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời mồ mả, hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định và đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, bàn giao hiện trường cọc giải phóng mặt bằng đã tiếp nhận từ Ban quản lý dự án 2; rà soát kế hoạch sử dụng đất, diện tích chuyển đổi đất trồng lúa, đất rừng, rừng để đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung làm cơ sở triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hiện các địa phương ở Quảng Ngãi đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, chủ động thống kê diện tích, số hộ dân thuộc diện tái định cư và tổ chức họp, tham vấn ý kiến người dân. Thống kê bước đầu, huyện Nghĩa Hành có khoảng 300 hộ tái định cư; huyện Tư Nghĩa khoảng 420 hộ; huyện Mộ Đức khoảng 70 hộ và thị xã Đức Phổ hơn 500 hộ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã ký hợp đồng nguyên tắc với các địa phương để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn các huyện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cũng làm việc với các địa phương, xác định vị trí xây dựng 20 khu tái định cư để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng dự án.

Theo tính toán sơ bộ, tổng diện tích tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Ngãi khoảng 129ha. Ước tính Quảng Ngãi cần Trung ương bố trí gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định cư (chưa tính bồi thường về đất, hoa màu, nhà cửa).

Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương có dự án đi qua tuyệt đối không để xảy ra việc tách thửa, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng, trồng cây trái phép nhằm trục lợi từ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đồng thời, tăng cường tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, cương quyết đối với những hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng đất, xây dựng, trồng cây tại địa phương. 

chọn