Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa có đáp án

Sau đây là đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa (Đăk Lăk), các thí sinh và giáo viên có thể tham khảo.

 Chi tiết đề thi thử vào lớp 12 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa – Đăk Lăk

Đề thi thử THPT quốc gia nhằm giúp giáo viên và học sinh có thể tham khảo, làm quen với dạng đề thi trước khi chính thức bước vào kì thi THPT quốc gia.

Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán Trường Trần Đại Nghĩa, mã đề 001. Đề thi có 50 câu hỏi ở dạng trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh sẽ có 90 phút để hoàn thành bài thi của mình.

Thí sinh cả nước tham khảo đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán để sẵn sàng cho kì thi quan trọng vào tháng 6 tới đây.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa có đáp án - Ảnh 1.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa có đáp án - Ảnh 2.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa có đáp án - Ảnh 3.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa có đáp án - Ảnh 4.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa có đáp án - Ảnh 5.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa có đáp án - Ảnh 6.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa có đáp án - Ảnh 7.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa có đáp án - Ảnh 8.

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán THPT Trần Đại Nghĩa


Theo Đời sống & Pháp lý

 
chọn