ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ

Trường THCS Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) đã có thông báo mức điểm chuẩn vào lớp 6 năm học 2019 - 2020.

Theo đó, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ là 27,04 điểm. Điểm xét tuyển là tổng điểm của môn Đánh giá năng lực Khoa học Xã hội và Tiếng Việt, Đánh giá năng lực Khoa học Tự nhiên và Toán, Đánh giá năng lực Tiếng Anh (môn Ngoại ngữ tính hệ số 2).

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào kì thi tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ là 25,74 điểm. Trong trường hợp thí sinh nhập học thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh được đề ra, thí sinh trên mức ngưỡng đảm bảo chất lượng sẽ được gọi trúng tuyển bổ sung theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định. Các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0 (theo thang điểm 10).

Để tra cứu điểm thi, phụ huynh và thí sinh sử dụng mã tra cứu để tra kết quả thi tại đây.


chọn