Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019

Ngày 7/6, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019.

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019 cao nhất là 30 điểm ở lớp Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật hệ có học bổng.

Ở hệ chuyên thường, lớp có điểm chuẩn cao nhất là lớp Tiếng Nhật (thi bằng Tiếng Nhật) với 27,5 điểm. Hệ không chuyê, lớp Tiếng Nga (thi bằng Tiếng Nga) và lớp Tiếng lớp Tiếng Nhật (thi bằng Tiếng Nhật) có điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm:

Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội năm 2019:

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 - Ảnh 1.

Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội năm 2019

chọn