Điểm chuẩn ĐH Quốc tế TP HCM năm 2019

ĐH Quốc tế - ĐH quốc gia TP HCM đã có thông báo điểm chuẩn năm 2019 cho các thí sinh tham gia kì thi đánh giá năng lực.

Theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Quốc tế - ĐH quốc gia TP HCM, điểm chuẩn trúng tuyển Kì thi kiểm tra năng lực ngày 25 - 26/5 vào các ngành của ĐH Quốc tế năm 2019 như sau:

Điểm chuẩn ĐH Quốc tế TP HCM năm 2019 - Ảnh 1.

Chi tiết Điểm chuẩn ĐH Quốc tế TP HCM năm 2019

Điều kiện xét trúng tuyển ĐH Quốc tế TP HCM năm 2019:

Thí sinh có tổng điểm 2 môn thi (1 môn bắt buộc và 1 môn tự chọn) ≥120 điểm.

Điểm xét tuyển: Tổng điểm 2 môn thi không nhân hệ số (điểm thi theo thang điểm 100) cộng với điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng.

 Điểm ưu tiên được tính bằng 2/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo đối với từng mức điểm, sau đó quy đổi về thang điểm 100. 

 Thí sinh được xếp thứ tự theo tổng điểm xét tuyển, từ cao xuống thấp và sẽ được chọn trúng tuyển cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. 

 Điều kiện phụ để xét tuyển: Nếu nhiều thí sinh có điểm bằng nhau và khi chỉ tiêu đã hết thì Hội đồng Tuyển sinh sẽ xem xét tiêu chí phụ là điểm môn Toán, nếu vẫn tiếp tục có điểm môn Toán bằng nhau thì sẽ xem xét đến quá trình học phổ thông.

Cách xét tuyển:

Thí sinh được thi tối đa 3 môn tự chọn theo qui định vào ngành đăng kí. Thí sinh được chọn điểm môn tự chọn có kết quả thi cao hơn để tính điểm xét tuyển. Thí sinh được xét trúng tuyển theo trình tự ưu tiên NV1,NV2, NV3.

chọn