DIC Corp đặt kế hoạch lãi kỷ lục, muốn huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu đầu tư dự án ở Đồng Nai, Vũng Tàu

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức ngày 22/4 tại Vũng Tàu.

Đặt kế hoạch lãi trước thuế kỷ lục

Trong năm 2021, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng 62% so với kết quả đã kiểm toán năm 2020.

DIC Corp đặt kế hoạch lãi kỷ lục, sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu cho hai dự án ở Đồng Nai, Vũng Tàu - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của DIC Corp. (Nguồn: M.H tổng hợp từ BCTC hợp nhất DIG).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến cổ tức năm 2021 từ 18 - 22%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Doanh nghiệp cũng dự kiến trong năm nay sẽ tăng vốn điều lệ lên khoảng 4.200 tỷ - 5.500 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, vốn điều lệ của công ty là 3.184 tỷ đồng.

Năm 2020, DIC Corp ghi nhận doanh thu hợp nhất sau kiểm toán là 2.487 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế 722 tỷ đồng, tăng 95%. 

Với kết quả này, công ty muốn trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 17%, thông qua việc phát hành gần 60 triệu đơn vị DIG để trả cổ tức. Thời gian thực hiện trong quý II/2021. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 4.099 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), giá chào bán 15.000 đồng/cp, bằng 49% giá DIG chốt phiên ngày 1/4. 

Thời điểm thực hiện trong quý II hoặc III/2021. Số phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ ngày phát hành.

Dự kiến đầu tư 9.436 tỷ đồng năm 2021

Năm 2021, theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ đầu tư 9.436 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, đầu tư phát triển dự án là 9.264 tỷ đồng, đầu tư tài chính 172 tỷ đồng.

DIC Corp đặt kế hoạch lãi kỷ lục, sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu cho hai dự án ở Đồng Nai, Vũng Tàu - Ảnh 2.

Chi tiết sử dụng vốn đầu tư của DIC Corp. (Nguồn: DIG).

Để có nguồn tiền đầu tư, HĐQT trình cổ đông hạn mức vay năm 2021 là 3.865 tỷ đồng, trong đó sẽ giải ngân 1.894 tỷ đồng.

DIC Corp đặt kế hoạch lãi kỷ lục, sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu cho hai dự án ở Đồng Nai, Vũng Tàu - Ảnh 3.

Chi tiết hạn mức thu xếp vốn đầu tư năm 2021. (Nguồn: DIG).

Đồng thời, DIC Corp dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 2.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 3 - 5 năm. Số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân và Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Ngoài ra, đại hội sắp tới sẽ biểu quyết về việc DIC Corp sẽ nhận sáp nhập công ty con là Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam (DIC Hà Nam). Công ty con này được thành lập với mục tiêu đầu tư hai dự án là Điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí hồ Ba Hang và dự án Cảng thông quan nội địa và dịch vụ công nghiệp Thanh Liên tại tỉnh Hà Nam.

Công ty con này được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó DIC Corp góp 87,5 tỷ đồng, tương ứng 87,5% vốn.

Theo tài liệu, cuối năm 2020, tổng công ty đã hoàn tất mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại DIC Hà Nam. Đến ngày 5/2, DIC Hà Nam đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi mô hình tổ chức thành công ty TNHH MTV do DIC Corp sở hữu 100%.

Theo chiến lược của DIC Corp giai đoạn 2011 - 2020, tổng công ty có chủ trương tổ chức lại các doanh nghiệp có cùng ngành nghề kinh doanh với DIC Corp, thoái vốn tại các doanh nghiệp có ngành nghề không phù hợp, có vốn góp nhỏ, quyền biểu quyết không cao,...

chọn