DIC Group lãi gần 145 tỷ đồng trong năm 2022, tiền mặt giảm gần 90% so với đầu năm

Năm 2022, DIC Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế 197 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 144,4 tỷ đồng, tương đương thực hiện 10,4% kế hoạch lợi nhuận. Bên cạnh đó, tại cuối quý IV, lượng tiền mặt của doanh nghiệp cũng giảm 89% so với đầu năm.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 390,9 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2021, phần lớn do giảm 77% doanh thu từ kinh doanh bất động sản và giảm 41,5% doanh thu từ bán thành phẩm.

Nói về hoạt động kinh doanh trong quý, DIC Group cho biết, doanh thu trong quý IV chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước. 

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, giá vốn, DIC Group báo lãi sau thuế 2,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 814 tỷ đồng. 

 KQKD trong năm 2022 của DIC Group. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Lũy kế năm 2022, DIC Group ghi nhận doanh thu thuần giảm 26% so với năm 2021, đạt 1.909 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm 84%, đạt 197 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 85%, đạt 144,4 tỷ đồng.

Năm 2022, DIC Group đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 10,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DIC Group âm 2.531 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 801,3 tỷ đồng, chủ yếu là do tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ và tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh. 

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 1.174 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 5.386 tỷ đồng, do không ghi nhận tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu và thu từ bán cổ phiếu quỹ như cũng kỳ cũng như giảm tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được.

Qua đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm 754,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 597,3 tỷ đồng. 

Về cơ cấu tổng tài sản, tính tới ngày 31/12, tổng tài sản của DIC Group giảm 12,5% so với đầu năm, đạt 14.743 tỷ đồng. Lượng tiền mặt giảm 89% còn 422 tỷ đồng, chủ yếu do không còn nắm giữ khoảng đầu tư tài chính ngắn hạn vào trái phiếu với giá trị 1.191 tỷ đồng như đầu năm. 

Bên cạnh đó, các khoản phải thu dài hạn cũng giảm 42% còn 2.381 tỷ đồng.

Ngược chiều, lượng hàng tồn kho tính tới cuối quý IV của công ty tăng 54%, đạt 5.923 tỷ đồng, phần lớn do tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.321 tỷ đồng), dự án khu dân cư P4 Hậu Giang (804 tỷ đồng), dự án Block D Pullman (121,9 tỷ đồng),...

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 26,6%, đạt 4.347, do tăng các khoản phải thu khác, đạt 2.667 tỷ đồng.

Liên quan đến nợ tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng nợ của công ty đạt 3.845 tỷ đồng, giảm 21,6%, do giảm các khoản vay dài hạn từ ngân hàng và trái phiếu.

chọn
Cận cảnh đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy đang giải phóng mặt bằng
Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 và hiện đang giải phóng mặt bằng.