Điều chỉnh một dự án cho người nước ngoài thành khu nhà ở du lịch, Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu làm rõ nguồn gốc đất

Khu nhà ở và dịch vụ du lịch Lesco có diện tích 2,4 ha, tại khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Dự án do Công ty TNHH Lesco Resort đề xuất và được tỉnh cho phép đầu tư từ năm 2010 với mục tiêu ban đầu là xây dựng và kinh doanh khu nhà nghỉ cho người nước ngoài.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh nhà nghỉ cho người nước ngoài thành dự án Khu nhà ở và dịch vụ du lịch Lesco.

Cụ thể, tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã Phú Mỹ và các sở, ngành liên quan rà soát, làm rõ nguồn gốc đất,gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 10/10.

Các sở, ngành hướng dẫn Công ty TNHH Lesco Resort các thủ tục điều chỉnh dự án “Xây dựng và kinh doanh nhà nghỉ cho người nước ngoài” thành dự án “Khu nhà ở và dịch vụ du lịch Lesco” theo quy định.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận hay không chấp thuận đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khi công ty hoàn chỉnh hồ sơ; hoàn thành trước ngày 20/10.

Khu nhà ở và dịch vụ du lịch Lesco có diện tích 2,4 ha, tại khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Dự án do Công ty TNHH Lesco Resort đề xuất và được tỉnh cho phép đầu tư từ năm 2010.

Mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng và kinh doanh khu nhà nghỉ cho người nước ngoài. Năm 2018, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh lại chức năng khu đất trên.

Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã phê duyệt, tháng 5/2020, Công ty TNHH Lesco Resort có tờ trình đề nghị UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh khu nhà nghỉ cho người nước ngoài thành Khu nhà ở và dịch vụ du lịch Lesco. Dự án gồm các hạng mục khu dân cư như nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư cao 18 tầng và khu dịch vụ du lịch. 

Thời điểm đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh khu nhà nghỉ cho người nước ngoài thành dự án Khu nhà ở và dịch vụ du lịch Lesco. Tỉnh yêu cầu các ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục, hồ sơ chuyển đổi theo đúng quy định. Phía doanh nghiệp phải cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ thời gian, chất lượng công trình.

chọn