Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận đổi tên dự án Khu đô thị mới Tây Long Điền

Tại buổi làm việc với nội dung liên quan đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Điền đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp thuận đề xuất điều chỉnh tên gọi đô thị từ “Khu đô thị mới Tây Long Điền” thành ”Khu đô thị Tây Long Điền”.

 Quang cảnh tại buổi làm việc. (Ảnh: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Ngày 21/9 vừa qua, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Xây dựng báo cáo điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Long Điền đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong quá trình thực hiện đồ án mà UBND tỉnh phê duyệt ngày 9/9/2020, UBND huyện Long Điền đã cập nhật đúng tính chất và chức năng khu vực phía Tây Long Điền nhưng đặt tên khu vực này thành Khu đô thị mới phía Tây Long Điền. Việc đặt tên này đã phát sinh bất cập trong công tác quản lý xây dựng cũng như kêu gọi đầu tư các dự án trong khu vực theo chủ trương của UBND tỉnh.

Do đó, tại cuộc họp, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành và các cơ quan chức năng liên quan đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép điều chỉnh tên gọi đô thị từ “Khu đô thị mới Tây Long Điền” thành ”Khu đô thị Tây Long Điền” nhằm bảo đảm cho việc điều chỉnh đồ án đúng quy trình, quy định.

Việc điều chỉnh này không làm thay đổi quy mô, tính chất, định hướng phát triển chung của đô thị Long Điền cũng như tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Đô thị. Các nội dung khác đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở kiến nghị giữ nguyên không thay đổi.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh về cơ bản thống nhất với đề xuất nêu trên; đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tham mưu UBND tỉnh.

chọn
T&T và 2 doanh nghiệp sẽ đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, khai thác vào năm 2027
Tuần tới, HĐND tỉnh Lâm Đồng sẽ họp xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Trong giai đoạn 1, cao tốc này sẽ được đầu tư với tổng vốn 19.521 tỷ đồng theo phương thức BOT, dự kiến khai thác vào năm 2027.