Doanh nghiệp BĐS công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu báo lãi quý II tăng vọt

Năm 2021, Sonadezi Châu Đức đặt kế hoạch doanh thu 584 tỷ đồng và lãi sau thuế 176 tỷ đồng. Tính đến hết quý II, doanh nghiệp đã hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận.
Sonadezi Châu Đức hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận 2021, đang thế chấp KCN, KĐT Châu Đức - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2021 SZC. (Hoàng Huy tổng hợp).

CTCP Sonadezi Châu Đức (Mã: SZC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 224 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Phần lớn doanh thu trong quý II của SZC đến từ hoạt động cho thuê đất và phí quản lý (222 tỷ đồng), còn lại là doanh thu cung cấp nước, điện, xử lý nước thải,...

Sau khi trừ giá vốn bán hàng (75 tỷ đồng), SZC ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 150 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi sau thuế quý II/2021 đạt hơn 109 tỷ đồng, tăng 53% so với quý II năm ngoái. 

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần và lãi sau thuế của SZC đạt 403 tỷ đồng và 189 tỷ đồng, lần lượt tăng 47% và 51% so với 6 tháng 2020.

Năm 2021, SZC đặt kế hoạch doanh thu 584 tỷ đồng và lãi sau thuế 176 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết quý II, doanh nghiệp đã hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu và 62% mục tiêu  lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của SZC là 5.187 tỷ đồng, tăng 769 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là các khoản đầu tư, giải phóng mặt bằng tại dự án KCN, KĐT Châu Đức.

Trong cơ cấu tài sản của SZC, chiếm phần lớn là tài sản dở dang dài hạn với 4.486 tỷ đồng, bao gồm dự án KCN, KĐT Châu Đức (4.128 tỷ đồng), sân golf Châu Đức và dự án BOT 768.

Nợ phải trả của SZC tính đến cuối kỳ cũng tăng hơn 700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên thành 3.857 tỷ đồng. Trong đó, vay dài hạn của doanh nghiệp ghi nhận gần 1.849 tỷ đồng, bao gồm phát hành trái phiếu (399 tỷ đồng) và vay ngân hàng (1.450 tỷ đồng).

Các khoản vay ngân hàng của SZC có lãi suất 7 - 8,8%/năm, thời gian vay 2 - 6 năm, mục đích là để đầu tư dự án KCN Châu Đức, sân golf Châu Đức và công trình BOT 768. Bản thân các dự án này hiện cũng đang được thế chấp để làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.

Nói thêm về ba dự án trên, trong năm nay, SZC dự định chi gần 150 tỷ đồng để xây dựng KĐT Châu Đức, 319 tỷ đồng cho KCN Châu Đức và 348 tỷ đồng cho sân golf Châu Đức.

Trong quý II, sau khi trừ các khoản phải trả, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SZC ghi nhận gần 98 tỷ đồng. 

chọn