Đồng Nai duyệt quy hoạch khu dân cư 23,4 ha tại Long Thành

Theo quyết định phê duyệt, chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư Bất động sản STC Golden Land.

Ngày 21/7, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2465 về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Theo đó, đây là khu dân cư với quy mô dân số khoảng 4.000 - 5.000 người.

Quy mô diện tích là 234.042,5 m2 gồm các công trình nhà ở riêng lẻ, thương mại dịch vụ, công trình công cộng, khu cây xanh, khu thể dục thể thao,...

Trong đó, chỉ tiêu sử dụng đất ở cao nhất là 50,5%; đất công cộng là trên 5%; đất thương mại dịch vụ trên 3%; đất cây xanh, mặt nước, thể dục thể thao trên 6%; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật là trên 27%. Đặc biệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh, đảm bảo gắn kết với các khu vực lân cận. 

Đồng Nai phê duyệt lập quy hoạch chi tiết khu dân cư 23,4 ha tại Long Thành - Ảnh 1.

Một góc khu công nghiệp Long Thành. (Ảnh: TTTĐT huyện Long Thành)

Về tầng cao xây dựng tại khu dân cư, nhà ở riêng lẻ chỉ được phép xây từ 2 - 5 tầng (thấp hơn 19 m); công trình công cộng và thương mại dịch vụ xây dưới 5 tầng (thấp hơn 25 m), công trình hạ tầng kỹ thuật xây dưới 2 tầng (thấp hơn 9 m), công trình trong khu cây xanh xây 1 tầng (thấp hơn 7 m).

Theo quyết định phê duyệt, chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư Bất động sản STC Golden Land. Công ty này có trách nhiệm lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết trong thời hạn 6 tháng từ khi được duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Nguồn vốn lập quy hoạch là vốn chủ sở hữu.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở ngành liên quan, chủ tịch UBND các cấp xã, huyện; Giám đốc CTCP Đầu tư Bất động sản STC Golden Land; thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định. 

chọn