Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Vĩnh Thanh là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch. Phía bắc giáp xã Long Tân; Phía nam giáp xã Phước Khánh; Phía tây giáp xã Phú Đông; Phía đông giáp xã Phước An.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

7. Đường nối từ đường Hùng Vương lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh đáng chú ý có tuyến đường lớn dài khoảng 2,1 km bắt đầu từ đường Hùng Vương, Tuyến kéo lên phía bắc và nối với đường sẽ mở ở mục 1 ngoài địa bàn xã.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường Liên Cảng

Đây là tuyến đường Liên Cảnh chạy cắt qua phía nam của xã khoảng 1,55 km. Tuyến có tổng chiều dài là 15,3 km và đi qua 4 xã của huyện Nhơn Trạch là xã Đại Phước, xã Phú Hữu, xã Phú Đông, xã Phước Khánh.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường Hùng Vương xuống đường Liên Cảng

Trong tương lai xã Vĩnh Thanh sẽ có tuyến đường dài khoảng 2,5 km nối từ đường Hùng Vương và kéo xuống đường Liên Cảng sẽ mở theo hướng nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).

chọn
ĐHĐCĐ FLC: Lộ diện ba ứng viên hội đồng quản trị FLC, một người đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Sáng nay, FLC đã tổ chức kỳ họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên trong Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.