Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Phước Thiền là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch. Xã có diện tích 16,91 km², dân số năm 1999 là 9984 người, mật độ dân số đạt 590 người/km².

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

4. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 1 lên đường tỉnh 769

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 760 m nối từ đường sẽ mở ở mục 1 (phần 1) và kéo lên đưởng tỉnh 769 theo hướng bắc.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường cắt qua đường tỉnh 769

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,25 km nối từ đường sẽ mở ở mục 1 (phần 1) và kéo lên phía bắc của xã. Tuyến cắt qua đường tỉnh 769 ở đoạn tiệm sửa xe Lê Nhân.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường sẽ mở ở mục 5 với 4

Trong tương lai xã Phước Thiền sẽ có tuyến đường dài khoảng 650 m nối từ đường sẽ mở ở mục 5 và kéo xuống đường sẽ mở ở mục 4. Tuyến cắt qua hẻm 231 Lý Thái Tổ.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).