Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Phú Hội là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xã Phú Hội có diện tích 19,16 km², dân số năm 1999 là 7.680 người, mật độ dân số đạt 401 người/km².

10. Đường nối đường sẽ mở ở mục 5 xuống đường Nguyễn Ái Quốc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 890 m nối từ đường sẽ mở ở mục 5 (phần 2) và kéo xuống đường Nguyễn Ái Quốc theo hướng nam.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường số 9 mở rộng và mở mới

Đây là tuyến đường số 9 sẽ mở rộng và mở mới. Tuyến sẽ nối đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Ái Quốc. Sau khi hoàn thành tuyến đường này dài khoảng 2,1 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối đường sẽ mở ở mục 4 với đường số 9

Trong tương lai xã Phú Hội sẽ có tuyến đường dài khoảng 665 m nối từ đường sẽ mở ở mục 4 (phần 2) sang đường số 9 theo hướng đông.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).