Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Long Tân là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xã Long Tân có diện tích 35,58 km², dân số năm 1999 là 6923 người, mật độ dân số đạt 195 người/km².

16. Đường đi qua Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,15 km nối từ đường Nguyễn Hữu Cảnh, tuyến đi trùng một đoạn với đường số 6 và kéo xuống phía tây nam. Tuyến đi qua đoạn Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối đường sẽ mở mục 16 lên đường Tôn Đức Thắng

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,08 km nối từ đường sẽ mở ở mục 16 và kéo lên đường Tôn Đức Thắng ở đoạn giao nhau với đường Trần Văn Ơn.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối đường sẽ mở mục 16 xuống phía nam

Trong tương lai xã Long Tân sẽ có tuyến đường dài khoảng 640 m nối từ đường sẽ mở ở mục 16 đoạn giao nhau với đường sẽ mở ở mục 17. Tuyến kéo xuống phía nam và đi ra khỏi địa bàn xã.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).