Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

 Long Tân là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xã Long Tân có diện tích 35,58 km², dân số năm 1999 là 6923 người, mật độ dân số đạt 195 người/km².

10. Đường nối đường Lý Thái Tổ lên đường sẽ mở ở mục 7

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 575 m nối từ đường Lý Thái Tổ ở đoạn quầy thuốc 3352 Hoa Linh và kéo lên đường sẽ mở ở mục 7 (phần 3).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối từ đường Trần Văn Ơn xuống phía tây

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,42 km nối từ đường Trần Văn Ơn và kéo xuống phía tây. Tuyến đường này đi qua đoạn quán cơm Ngọc Anh.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối đường sẽ mở mục 11 lên đường Lý Thái Tổ

Trong tương lai xã Long Tân sẽ có tuyến đường dài khoảng 615 m nối từ đường sẽ mở ở mục 11 đoạn giao nhau với đường số 7. Tuyến kéo lên đường Lý Thái Tổ ở đoạn VLXD Hưng Phát.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).