Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

 Long Tân là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xã Long Tân có diện tích 35,58 km², dân số năm 1999 là 6923 người, mật độ dân số đạt 195 người/km².

7. Đường nối đường Lý Tự Trọng xuống phía tây nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 2,2 km nối từ đường Lý Tự Trọng. Tuyến kéo dài xuống phía tây nam của xã và nối với đường Vành Đai 3 sẽ mở.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường sẽ mở ở mục 7 lên phía tây bắc

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,6 km nối từ đường sẽ mở ở mục 7 và kéo dài lên phía tây bắc đoạn tuyến đường kéo ra phía cảng Long Tân.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường song song với đường Lý Tự Trọng

Trong tương lai xã Long Tân sẽ có tuyến đường dài khoảng 635 m nối từ đường sẽ mở ở mục 7 và kéo lên phía tây bắc. Tuyến chạy song song với đường Lý Tự Trọng.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).