Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

 Đại Phước là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xã có diện tích 16,55 km², dân số năm 1999 là 7.846 người, mật độ dân số đạt 474 người/km².

10. Đường nối đường sẽ mở ở mục 7 với đường Nguyễn Văn Trị

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Phước đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 300 m nối từ đường sẽ mở ở mục 7 và kéo lên đường Nguyễn Văn Trị theo hướng tây.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối đường Hùng Vương xuống đường Lý Thường Kiệt

Đây là tuyến đường dài khoảng 405 m nối từ đường Hùng Vương. Tuyến chạy men theo rạch Ông Kèo và kéo xuống đường Lý Thường Kiệt theo hướng nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối đường sẽ mở ở mục 11 với đường Hùng Vương

Trong tương lai xã Đại Phước sẽ có tuyến đường dài khoảng 153 m nối từ đường sẽ ở ở mục 11 và kéo sang đường Hùng Vương ở đoạn gần đại lý gạo Nguyên Phong.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).