Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Long Giao nằm ở trung tâm huyện Cẩm Mỹ. Phía đông giáp xã Bảo Bình; Phía tây giáp xã Xuân Đường và xã Xuân Quế; Phía nam giáp xã Xuân Mỹ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phía bắc giáp xã Nhân Nghĩa.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

4. Đường tỉnh 770 kéo dài thêm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao đáng chú ý có tuyến đường tỉnh 770 kéo dài thêm khoảng 4,3 km. Tuyến bắt đầu từ đoạn vòng xoay Long Giao và kéo lên phía đông bắc của thị trấn.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường tỉnh 770 kéo dài lên phía đông bắc

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,25 km nối từ đoạn đường tỉnh 770 kéo dài và chạy lên phía đông bắc. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Long Giao Bảo Bình.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường Hoàn Quân – Xuân Mỹ

Trong tương lai thị trấn Long Giao sẽ có tuyến đường Hoàn Quân – Xuân Mỹ dài khoảng 2,3 km. Tuyến bắt đầu từ đường Quốc lộ 56 ở đoạn Giáo Xứ Hoàn Quân và kéo ra phía đông.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030).